More Website Templates @ TemplateMonster.com. December10, 2011!

Księgowość zdalna i stacjonarna

W ramach usług księgowych oferuję:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie i rozliczanie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych,
- sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
- obsługa importu,
- sporządzanie okresowych raportów zarządczych wg potrzeb klienta,
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych oraz wymaganych przepisami deklaracji podatkowych i składanie ich w US,
- obsługa kontroli zewnętrznych,
- reprezentacja klienta przed urzędami skarbowymi i oraganami kontroli skarbowej,
- prowadzenie dodatkowych ewidencji księgowych (ewidencje VAT, wyposażenia, środków trwałych, ewidencje obrotu materiałowego i rozliczanie produkcji),
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową),
- prowadzenie korespondencji urzędowej związanej z działalnością firmy,
- sporządzanie i składanie sprawozdań statystycznych,
- opracowywanie oraz wdrażanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
- wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg,
- obsługa Wspólnot Mieszkaniowych, Fundacji i Spółdzielni.

W przypadku księgowości zdalnej dostarczanie dokumentów odbywa się poprzez wysyłkę kurierem lub e-mailem (skany).